Steven Meijers

De afgelopen jaren heb ik diverse malen met Viccc mogen samenwerken.
Hierin heb ik Viccc leren kennen als een bijzonder sociale en creatieve persoonlijkheid, waarbij hij het belang van de klant altijd voorop stelt. Door de pro-actieve houding en zijn bijna ouderwetse gevoel voor service, weet hij voor elk afzonderlijke klant een bijzonder evenement neer te zetten.De prettige manier van samenwerken en zijn expertise hebben er toe geleid dat ik Viccc met vertrouwen heb aangeraden bij kennissen en vrienden.